Verbod op asbestdaken

Vorig jaar, op 3 maart 2015, is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het ontwerp besluit wijziging asbestverwijderingsbesluit 2015 bij de Tweede Kamer ingediend (pdf). Dit ontwerpbesluit omvat een verbod op asbestdaken vanaf 2024. In Nederland liggen vele miljoenen vierkante meters daken met daarin asbest. Op grond van het ontwerp zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk voor de verwijdering en vervanging hiervan. Dit zal ook veel boeren (akkerbouw, melkveehouderij, pluimveehouderij en varkenshouderij) treffen nu boeren vaak grote stallen en loodsen hebben met asbestdaken.

Subsidieregeling
Per 1 januari van dit jaar geldt de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Daarnaast kunnen bedrijven gebruik maken van een fiscale regeling voor verwijdering van asbest. De vraag is nu of deze subsidieregeling en fiscale regeling afdoende is om de asbestsaneringen in verband met het verbod op asbestdaken te bekostigen. Gemeenten zullen het verbod handhaven en kunnen eigenaren die na 2024 nog een asbestdak hebben met een dwangsom dwingen om het asbestdak na 2024 te laten verwijderen.

Inwerkingtreding 1 juli 2017
De Staatssecretaris heeft het ontwerp voor een wijziging van het asbestverwijderingsbesluit 2015 ook door de Raad van State laten beoordelen. De Raad van State adviseert kort gezegd om de wettelijke grondslag voor het ontwerpbesluit in de wet Milieubeheer te verduidelijken omdat het verbod niet goed handhaafbaar zou zijn. De Staatssecretaris volgt dit advies op. Daardoor zal zij het voorstel voor de wetswijziging pas begin 2017 naar de Tweede Kamer kunnen zenden. Het streven van de Staatssecretaris is dat asbestdakenverbod op 1 juli 2017 kan worden vastgesteld. Overigens heeft de Staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer van 3 februari 2016 benadrukt dat het kabinetsbeleid gericht blijft op een volledige verwijdering van asbestdaken in 2024.

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met Kim Aupers.