Verhuren van appartementen toegestaan?

Tegenwoordig verhuren veel appartementseigenaren hun appartement telkens voor korte periodes aan (bijvoorbeeld) toeristen, doorgaans tegen een aardige vergoeding. Vanwege de populariteit van het verhuren van appartementen als ‘hotelkamers’ groeit de populariteit van websites als Airbnb enWimdu met de dag. Er wordt echter niet altijd stilgestaan bij de vraag of de tijdelijke verhuur van een appartement wel is toegestaan. In een gerechtelijke procedure die daarover is gevoerd door mijn kantoorgenoot mr. Kim Kroon heeft de kantonrechter daar duidelijkheid over gegeven.

De rechtbank heeft geoordeeld dat verhuur van een appartement in strijd kan zijn met de bestemming die de splitsingsakte daaraan geeft. In dit geval was het Modelreglement 1992 van toepassing, waarin werd verklaard dat het appartement in kwestie de bestemming ‘woning’ had. Volgens de kantonrechter leidt dit ertoe dat het appartement niet commercieel mag worden geëxploiteerd als hotel of ‘bed and breakfast’.

Het Parool is het belang van deze uitspraak niet ontgaan en heeft daar afgelopen vrijdag een artikel aan gewijd.

(De appartementseigenaar is tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gegaan, in welke procedure nog geen arrest is gewezen.)