Verhuren via Airbnb

Verhuren via Airbnb

Van Till advocaten houdt zich veel bezig met Airbnb-gerelateerde zaken. Afgelopen vrijdag 6 november heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot Airbnb. Deze uitspraak wordt in deze blog kort besproken. Vervolgens wordt ingegaan op enkele andere zaken die als verhuurder van belang zijn.

Airbnb inkomsten niet vrijgesteld van belasting

Een woningeigenaar die in 2016 meerdere malen een gedeelte van zijn woning via Airbnb heeft verhuurd meende hierover geen belasting te zijn verschuldigd, vanwege de zogenaamde kamerverhuurvrijstelling. Op basis van deze vrijstelling hoeft er onder bepaalde voorwaarden over de inkomsten die worden gegenereerd met verhuur van een kamer geen belasting te worden betaald. Een van deze voorwaarden is dat zowel de verhuurder als de huurder bij de gemeente moet staan ingeschreven op het adres van de verhuurde woning. Bij verhuur via Airbnb is dat meestal niet het geval.

Het Hof oordeelde dat er desondanks een beroep op de kamerverhuurvrijstelling kon worden gedaan, nu het vereiste van inschrijving slechts een ‘bewijsfunctie’ zou hebben. De Hoge Raad was het daar niet mee eens. Hij oordeelde dat dit vereiste wel degelijk van materieel belang is voor de toepassing van de kamerverhuurvrijstelling. Dat betekent dat 70% van de inkomsten uit de (tijdelijke) verhuur van de woning tot het inkomen uit werk en woning moest worden gerekend.

Het is dus belangrijk om u er als verhuurder van bewust te zijn dat u ook over de inkomsten die u via Airbnb-verhuur genereert belasting verschuldigd bent.

Belangrijke zaken bij verhuur via Airbnb

Als u via Airbnb verhuurt, is het natuurlijk van belang dat u op de hoogte bent van en voldoet aan de toepasselijke regelgeving. Meer over de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot verhuur via Airbnb kunt u in onze eerdere blogs hier en hier lezen. Daarbij is met name ook van belang dat waar voorheen in Amsterdam nog slechts een meldplicht gold, de rechter thans heeft geoordeeld dat vakantieverhuur alleen mogelijk is met een vergunning. De meldplicht was volgens de rechter namelijk in strijd met de Huisvestingswet. Als u via Airbnb gaat verhuren heeft u dus altijd een vergunning nodig. Meer hierover leest u in onze eerdere blog.

Hoewel de meldplicht volgens de rechter dus in strijd was met de Huisvestingswet, zijn er op basis van deze meldplicht eerder wel boetes opgelegd. Als aan u een boete is opgelegd wegens het niet voldoen aan de meldplicht, raden wij u dan ook aan hiertegen op te komen. Meer hierover leest u hier.

Meer weten?

Van Till advocaten heeft in de afgelopen jaren bijzondere expertise ontwikkeld op het gebied van Airbnb. Onlangs publiceerden wij hierover een whitepaper, die u hier kunt downloaden. Neem bij vragen ook gerust contact op met onze sectie huurrecht.