Verzet tegen faillissement – zo werkt het

Bent u failliet verklaard zonder dat u wist dat uw faillissement was aangevraagd? In de praktijk komt dit helaas regelmatig voor. Indien u snel handelt, kunt u het faillissement in veel gevallen nog ongedaan maken. Lees hier hoe dat gaat.

Aanvraag faillissement

Wanneer u een vordering van een schuldeiser onbetaald laat, kan deze overgaan tot incassomaatregelen. Een van de opties die een schuldeiser heeft is het aanvragen van uw faillissement. Dit gaat via een verzoekschrift dat de schuldeiser indient bij de rechtbank van uw woonplaats. De rechtbank verstuurt u vervolgens een oproep voor de zitting waarop het verzoekschrift wordt behandeld. Op die zitting kunt u verweer voeren tegen de aanvraag van het faillissement.

Oproep niet ontvangen

De oproep voor de zitting wordt door de rechtbank meestal ruim voor de zittingsdatum verzonden. Toch komt het om verschillende redenen voor dat de oproep niet tijdig wordt gelezen. Als u vervolgens niet op de zitting verschijnt en uw schuldeiser zijn dossier op orde heeft, zal de rechter doorgaans aannemen dat u bent opgehouden te betalen. In dat geval wordt u of uw bedrijf failliet verklaard, zonder dat u bent gehoord.

Recht van verzet – 14 dagen termijn

Indien de rechtbank u naar aanleiding van de faillissementsaanvraag niet heeft gehoord, heeft u recht op verzet tegen het faillissement. Let op: de termijn hiervoor is kort. Het verzet moet worden ingediend binnen veertien dagen na de dag van de uitspraak van het faillissement.

Beoordeling verzet – is de vordering van de aanvrager alsnog voldaan?

In 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat het verzet tegen het faillissement slaagt, indien bij de beoordeling van het verzet kan worden vastgesteld dat de vordering van de aanvrager van het faillissement alsnog is voldaan. Daarnaast moeten de kosten die in de tussentijd door de curator zijn gemaakt, zijn betaald. Voldoende is dat de betaling van deze bedragen is gegarandeerd. Is dit het geval, dan zal de rechtbank het faillissement vernietigen. De procedure kan schriftelijk, zonder dat een zitting hoeft te worden bepaald, indien de curator en de aanvrager van het faillissement hiermee instemmen.

Verplichting vertegenwoordiging door advocaat

Voor het instellen van verzet tegen de faillietverklaring is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht. Van Till advocaten heeft ruime ervaring met de verzetprocedure. Wij stellen voor u het verzoekschrift op en assisteren bij het contact met de rechtbank, de curator en de aanvrager van uw faillissement. Snel handelen is ons devies, zodat verdere schade als gevolg van het faillissement zo veel mogelijk kan worden voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij verzet? Onze advocaat Marius Dekkers helpt u graag verder.