Verzoek nader onderzoek Deventer moordzaak is geen herzieningsverzoek

In tegenstelling tot berichten in de media is bij de Hoge Raad geen herzieningsverzoek in de Deventer moordzaak ingediend. De advocaat van de veroordeelde heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad (PG) verzocht nader onderzoek te verrichten in deze zaak. De PG kan in een afgesloten strafzaak nader onderzoek (laten) verrichten als hij van oordeel is dat dit nadere onderzoek nieuwe gegevens kan opleveren die de Hoge Raad tot het oordeel kunnen brengen dat een novum bestaat. In dat geval kan de Hoge Raad de strafzaak heropenen.

Lees verder