Bent u al klaar voor het VN Gehandicaptenverdrag?

VN-gehandicaptenverdrag toegankelijkheid rolstoel

Op 14 juli 2016 heeft Nederland het Gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties (VN) geratificeerd. Dat houdt de verplichting in om gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. We hebben voor degenen die werkzaam zijn in de vastgoedbranche de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet.

De ratificatie is een mijlpaal voor mensen met een beperking. Door het VN Verdrag kan hun positie verbeteren en kunnen zij volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Het Verdrag geldt voor mensen met zowel fysieke beperkingen, als met verstandelijke en psychische beperkingen.

Bouwbesluit

https://www.brandweer.nl/media/8241/scootmobielen-boekje.pdfMet het ondertekenen van het Verdrag heeft de Nederlandse overheid zich verplicht om concreet met wetgeving aan de slag te gaan. De regering moet het verdrag dus nog wel gaan vertalen in concrete richtlijnen en nieuwe wetten en besluiten, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van het Bouwbesluit (alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan het Bouwbesluit).

Actieplan Toegankelijkheid

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft de handen ineen geslagen met belangenorganisaties van mensen met een beperking en vastgoedprofessionals. Doel is om de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren (openbare gebouwen, kantoren en woningen). Samen hebben zij begin dit jaar het Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw naar de Tweede Kamer gestuurd.

VN Gehandicaptenverdrag

In dit Actieplan staat een aantal voorstellen voor de hele vastgoedketen. Het verbeteren van de toegankelijkheid is niet iets van alleen overheden, maar van de hele ontwikkel- en bouwkolom: van ontwerp tot oplevering van een gebouw, van opdrachtgevers en gebouweigenaren maar ook van de mensen met een beperking en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol om het VN Verdrag in concreet beleid en actieplannen te vertalen.

Beschikbaarheid voldoende woningen

VN-gehandicaptenverdrag rolstoelVoor vastgoedprofessionals is het verstandig om niet achterover te leunen en te wachten totdat er eenduidige wetgeving en beleid komt. U kunt nu namelijk al heel veel zelf doen. De beschikbaarheid van voldoende woningen en woonvormen voor mensen met een beperking is nu al een belangrijk knelpunt. Zorg dat u goed bent voorgelicht over de mogelijkheden om nieuwbouw en bestaande bouw klaar te maken voor de toekomst.

Vastgoedprofessional

Naast de inspanningen die van u als vastgoedprofessional worden verwacht, zal de vraag naar toegankelijke gebouwen en panden ook nog eens toenemen de komende jaren. Naar schatting heeft 1 op de 10 Nederlanders een beperking die invloed heeft op het dagelijks leven. Dat aantal zal als gevolg van de vergrijzing alleen maar toenemen. De overheid wil namelijk dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Een praktisch gevolg is bijvoorbeeld hoe u moet omgaan met de groei aan scootmobielen in gebouwen.

Minimumeisen voor toegankelijkheid

Op dit moment gelden er in het huidige Bouwbesluit al minimumeisen voor toegankelijkheid. Maar het is de verwachting dat deze eisen in de toekomst vanwege het VN Verdrag verder zullen worden “uitgebreid”. Het is belangrijk dat u zich bewust wordt van het belang van goede toegankelijkheid van gebouwen. Dat geldt voor zowel nieuwbouw als tijdens zogenaamde ‘logische verbouwmomenten’ als renovatie.

Wilt u meer weten oven de juridische aspecten van toegankelijkheid? Kim Kroon helpt u graag verder!