Vrije advocaatkeuze?

In een zaak die diende voor het Gerechtshof Arnhem kwam de vraag aan de orde in hoeverre een werknemer het recht heeft op vrije advocaatkeuze. De betreffende werknemer was in dienst bij FNV Bondgenoten. Werknemers van FNV bondgenoten zijn automatisch lid van de FNV en hebben op basis van hun lidmaatschap recht op kosteloze rechtsbijstand. Op een zeker moment is een arbeidsconflict ontstaan tussen deze werknemer en zijn werkgever. Om die reden heeft de werknemer bij FNV Bondgenoten aangekaart gebruik te willen maken van rechtsbijstand. FNV Bondgenoten heeft de werknemer vervolgens bericht dat hij op basis van de lidmaatschapsvoorwaarden de kwestie op haar kosten kon voorleggen aan een specifiek advocatenkantoor in Utrecht. De werknemer wenste echter de rechtshulp van een ander kantoor in te schakelen. Dat heeft hij vervolgens gedaan en hij heeft de declaratie aan zijn werkgever toegestuurd. De vraag is of de werkgever gehouden is deze kosten te vergoeden.

De werknemer stelt zich op het standpunt dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat hij op basis van de lidmaatschapsvoorwaarden van FNV Bondgenoten verplicht wordt de rechtshulp van een specifieke advocatenkantoor in te roepen. Hij meent wat dit betreft vrij gelaten te moeten worden in zijn keuze voor een advocaat. Het hof gaat niet mee in deze stelling van de werknemer, waarbij met name van belang wordt geacht dat FNV Bondgenoten een financieel belang kan hebben bij het aanwijzen van een specifiek advocatenkantoor in verband met tariefafspraken. Voor de werknemer is deze uitspraak dubbel zuur, omdat hij én zijn eerder gemaakte advocaatkosten niet krijgt vergoed én in deze procedure in de kosten wordt veroordeeld.