Wat moet u doen als uw factuur niet wordt betaald?

Elke onderneming krijgt er weleens mee te maken: onbetaalde facturen. Hoe moet u hiermee omgaan? Er zijn verschillende mogelijkheden. De juiste timing en de juiste tone of voice zijn daarbij cruciaal. Aarzel niet om u daarbij te laten adviseren door de advocaten van Van Till. Zij hebben ervaring met het innen van opeisbare vorderingen (onbetaalde facturen).

Sommatiebrief

Voordat u de vordering uit handen geeft, heeft u in veel gevallen al tevergeefs aanmaningen verstuurd. De volgende stap is een incassotraject. Dit incassotraject begint meestal met een sommatiebrief (van ons) waarbij wij uw debiteur voor de laatste keer in de gelegenheid stellen de factuur met rente en kosten te voldoen.

Vordering innen

Betaalt de debiteur (degene van wie u nog geld krijgt) ook na de sommatiebrief nog niet, dan is het tijd voor actie. Er zijn verschillende manieren om uw vordering te innen: beslaglegging, faillissementsaanvraag of procederen.

  1. Beslag leggen

U kunt beslag laten leggen op bijvoorbeeld de bankrekening van de debiteur. De door u ingeschakelde advocaat zal hiervoor eerst toestemming van de rechter moeten vragen. Als de advocaat groen licht krijgt, wordt de deurwaarder op pad gestuurd om het beslag te leggen.

De debiteur weet dan (nog) van niets. Na de beslaglegging wordt de debiteur hiermee pas geconfronteerd. Het kan zijn dat u met de debiteur dan alsnog tot een (betalings)regeling komt. Of dat de debiteur een bankgarantie afgeeft zodat u er zeker van bent dat u uw geld uiteindelijk krijgt.

Het kan ook gebeuren dat de debiteur een kort gedingprocedure start om het beslag op te heffen.

  1. Faillissementsaanvraag

Een andere mogelijkheid is om het faillissement van uw debiteur aan te vragen. Dit is een relatief eenvoudige en een goedkope procedure. Als u voor deze optie kiest, is het van belang dat er nog een andere schuldeiser is (waarvan u de naam weet).

Het effect van deze procedure kan zijn dat uw debiteur (indien deze nog kan betalen) alsnog betaalt om te voorkomen dat hij failliet gaat. In het geval uw debiteur niemand meer kan betalen, bespaart u met een faillissementsaanvraag een procedure die toch niet tot het succesvol innen van een vordering had kunnen leiden.  

  1. Procederen

U kunt uw vordering ook proberen te innen door het starten van een ‘gewone’ rechtszaak (dit noemen we een bodemprocedure). Of door het starten van een zogeheten incasso kort geding bij de Voorzieningenrechter. Deze laatste rechtszaak gaat veel sneller. Een incasso kort geding is echter alleen geschikt voor vorderingen die niet of nauwelijks kunnen worden betwist. De vordering moet dan makkelijk hard te maken zijn en uw zaak mag dus niet te gecompliceerd zijn.

Welke actie u inzet, verschilt per geval. Uw keuze hangt onder meer af van de identiteit van uw debiteur, de hoogte van de vordering en de vraag waarom uw factuur niet wordt betaald. Heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact op met Vera IJzerman.