Wat u moet weten als u belegd heeft in CFD’s

Spaarpot met de vlag van Cyprus

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Een goed voorbeeld hiervan zijn de beleggingen in binaire opties en zogenoemde CFD’s (contracts for difference). Beleggers speculeren bij deze complexe financiële producten met hefboomconstructies op bijvoorbeeld wisselkoersen. 

Ze proberen te voorspellen welke kant de koersen op bewegen. De risico’s hierbij zijn groot. Terwijl er door beleggingsondernemingen nadruk wordt gelegd op de enorme winsten die met deze manier van beleggen te behalen zijn, is de keerzijde dat ook de verliezen bijzonder groot kunnen zijn.

Verbod op handel in CFD’s door niet-professionele beleggers

Al eerder schreven we in een blog dat vanaf 19 april 2019 in Nederland een verbod op de koop en verkoop van binaire opties en CFD’s geldt voor niet-professionele beleggers. Het verbod geldt niet alleen voor beleggingsondernemingen die gevestigd zijn in Nederland, maar ook voor beleggingsondernemingen die in het buitenland zijn gevestigd en zich richten op de Nederlandse markt. Met name een aantal Cypriotische beleggingsondernemingen lijkt lak te hebben aan dit verbod. 

Nog steeds worden veel particulieren geronseld om via deze beleggingsondernemingen te speculeren op koersen. Ze worden geregeld onder druk gezet een verklaring te tekenen waarin staat dat ze een professionele belegger zijn. De Cypriotische organisaties denken op deze manier de wetgeving te kunnen omzeilen en gaan zo door met hun schimmige praktijken.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

In een blog over deze Cypriotische beleggingsorganisaties vertelden we al dat deze organisaties er alles aan doen om onder hun aansprakelijkheid uit te komen. Zo wijzen ze op hun algemene voorwaarden waarin staat dat de bevoegde rechter bij geschillen de rechter op Cyprus is. Uit recente rechtspraak tussen Nederlandse consumenten en Cypriotische partijen volgt echter dat de Nederlandse consument in veel gevallen gewoon bij de Nederlandse rechter terecht kan.

Inmiddels heeft de Nederlandse rechter daarbij ook een vonnis gewezen waarin een Nederlandse belegger die zijn inleg terugvorderde van de Cypriotische broker, in het gelijk is gesteld. Een mooi moment om te kijken naar de laatste ontwikkelingen.

Op 4 mei 2021 deed de rechtbank Noord-Holland uitspraak in een geschil over CFD’s tussen een Nederlandse eiseres en een Cypriotische broker. De rechter acht zich niet alleen bevoegd om uitspraak te doen in dit geschil, maar verklaart op basis van de Rome I-verordening ook het Nederlands recht van toepassing. Dat laatste is van belang omdat het contract tussen de belegger en de broker op Cyprus naar Nederlands recht kan worden vernietigd en vernietiging van het contract leidt ertoe dat de inleg moet worden terugbetaald. 

Wanneer het Cypriotische recht van toepassing zou zijn geweest, is onduidelijk wat de uitkomst van de zaak zou zijn geweest. In deze zaak deed de rechter uitspraak dat de beleggingsmaatschappij bijna de gehele inleg van ruim € 800.000 aan de belegger moet terugbetalen.

Pas op voor nieuwe ronselaars

Ook in onze eigen praktijk zien we dat beleggingsmaatschappijen steeds vaker met succes aansprakelijk worden gesteld. Recent hebben de advocaten van Van Till weer een schikking getroffen voor een gedupeerde particulier. Aangezien de partijen uit Cyprus gewoon doorgaan met het aanbieden van CFD’s, blijft het voor Nederlandse beleggers wel oppassen geblazen. 

De werkwijze van deze organisaties is niet veranderd, ze hebben hooguit een nieuwe (handels)naam. Nog steeds zien Nederlandse consumenten hun inleg verdampen als ze denken snel geld te kunnen verdienen. Blijf dus alert en laat u zeker niet onder druk zetten om meer in te leggen om verliezen op te vangen.

Herkent u uw eigen verhaal in het bovenstaande of bent u geld verloren door in te leggen voor CFD’s? Onze advocaten Marius Dekkers en Aurea Mayland kijken graag wat er mogelijk is om de schade te verhalen.