Wenk bij uitspraak Hof Amsterdam d.d. 5 september 2013

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’.

Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam van 5 september 2013. Essentie: enquêterecht. Is een beroep op een aandeelhoudersovereenkomst in verband met een beoogde ontbinding van een vennootschap gegronde reden om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de vennootschap te twijfelen?

Lees de Wenk hier.