Wenk bij uitspraak rechtbank Den Haag d.d. 18 september 2013

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’.

Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 18 september 2013. Essentie: procesbevoegdheid curator. Peeters/Gatzen-vordering. Onrechtmatige selectieve betaling. Komt aan de curator procesbevoegdheid toe indien hij opkomt voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers in geval van onrechtmatige selectieve betaling of is in dit geval sprake van specifieke schuldeisersbenadeling?

Lees de Wenk hier.