Wenk bij uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 9 april 2014

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’.

Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 9 april 2014.

Essentie: aansprakelijkheid vennoten. Handelsregister. Derdenwerking. Is een toetredende vennoot in een VOF aansprakelijk voor vorderingen die voor zijn toetreding in de VOF zijnontstaan op een in de VOF ingebrachte eenmanszaak? Mogen derden te goeder trouw afgaan op de juistheid van inhet handelsregister geregistreerde gegevens?

Lees de Wenk hier.