Wenk bij uitspraak Rechtbank Rotterdam d.d. 20 november 2013

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’.

Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 20 november 2013.

Essentie: bestuurdersaansprakelijkheid. BV i.o. Bekrachtiging. Is de bestuurder aansprakelijk op grond van art. 2:203 BW lid 3 voor de door de vennootschap bekrachtigderechtshandelingen van de BV i.o.?. Wettelijk bewijsvermoeden vanwege faillissement vennootschap binnen een jaarna oprichting. Obiter dictum ten aanzien van verrekeningsverweer.

Lees de Wenk hier.