Werkgevers opgelet met tijdelijke contracten

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Maar wat nu als een werknemer na afloop van een overeenkomst voor bepaalde tijd op het werk verschijnt en de werkgever hem zijn werk laat verrichten?

Deze vraag speelde onlangs in een zaak die diende voor het Hof in Den Bosch. De werkgever had een werknemer in dienst voor bepaalde tijd van een half jaar. De arbeidsovereenkomst zou eindigen op 11 maart 2012. Een dag later is de werknemer echter gewoon weer aan het werk gegaan. De werkgever heeft de werknemer in de loop van die dag een brief overhandigd waarin hij erop werd gewezen dat zijn dienstverband diezelfde dag, 12 maart 2012, zou eindigen. Het Hof maakt daar korte metten mee. Het dienstverband was niet geëindigd nu sprake was van stilzwijgende voortzetting, ondanks dat die voortzetting slechts enkele uren betrof. Het feit dat de werkgever zich een dag had vergist en in de veronderstelling verkeerde dat het dienstverband pas op 12 maart 2012 van rechtswege zou komen te eindigen, maakt deze zaak extra pikant.

Kortom: werkgevers let goed op de einddatum van een dienstverband voor bepaalde tijd en communiceer tijdig naar de werknemer dat en wanneer het dienstverband eindigt. Een vergissing kan ertoe leiden dat het dienstverband geacht wordt te zijn voortgezet voor dezelfde tijd en onder dezelfde voorwaarden.