Werkgevers opgelet: wijzigingen in het arbeidsrecht

21 februari 2014

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Op dinsdag 18 februari 2014 is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op veranderingen in het ontslagrecht, de Werkloosheidswet (WW) en de wettelijke regels met betrekking tot flexibele arbeid. Het ziet er naar uit dat een deel van de voorgenomen wijzigingen al per 1 juli aanstaande zullen worden ingevoerd.

Zo zal het per 1 juli 2014 bij tijdelijke contracten voor de werkgever niet langer zijn toegestaan een concurrentiebeding op te nemen, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert welke zwaarwichtige bedrijfsbelangen (en/of dienstbelangen) een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Ook is een proeftijdbeding niet langer toegestaan bij tijdelijke contracten tot zes maanden.

De beoogde invoeringsdatum voor de andere wijzigingen uit het wetsvoorstel (onder meer een beperking van de mogelijkheid om achtereenvolgend tijdelijke contracten met werknemers te sluiten) is 1 juli 2015. Zodra het wetsvoorstel ook door de Eerste kamer is aangenomen, geven wij een uitgebreid overzicht van de verschillende wijzigingen. Wij volgen de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht op de voet en wij houden u op de hoogte.