Werkgeversaansprakelijkheid en bewijslast

In het arbeidsrecht geldt dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die struikelt over een opstapje in de kantine of een werknemer die ziek wordt als gevolg van asbest in het kantoorpand. Hoe zit het met het bewijs in dit soort kwesties?

Uitgangspunt is dat een werknemer moet bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. In sommige gevallen, met name wanneer een werknemer (na verloop van tijd) ziek wordt, is echter moeilijk te bewijzen dat de ziekte is veroorzaakt door omstandigheden op het werk. Om de werknemer in dit bewijs tegemoet te komen, is de zogenoemde arbeidsrechtelijke omkeringsregel in het leven geroepen. Deze regel houdt in dat wordt aangenomen dat de (beroeps)ziekte is ontstaan op de werkvloer indien de werknemer is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De werkgever kan dan slechts nog aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen indien hij aantoont dat de ziekte een andere oorzaak heeft, maar dat is (of was?) een – bijna – ondoenlijke opgave. De Hoge Raad heeft onlangs baanbrekende arresten gewezen over de bewijslast in aansprakelijkheidskwesties.

Bent u als werkgever aansprakelijk gesteld, of bent u werknemer en wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen, neem dan contact op met Van Till Advocaten. Wij hebben ruime ervaring met aansprakelijkheidskwesties.