Over werkweigering, het inhouden van vakantiedagen en de eindafrekening

23 augustus 2014

Loes Sluiter

Arbeidsrecht

Op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer eindigt, dient de werkgever een eindafrekening op te stellen. Voor de werkgever is dit vaak een aanleiding om al hetgeen hij nog te verrekenen heeft met de werknemer bij de eindafrekening te betrekken. Zo verrekende een werkgever onlangs de uren die een werknemer ongeoorloofd afwezig was geweest met zijn resterende vakantiesaldo. Mag een werkgever dat doen?

Deze vraag werd onlangs aan het Hof Den Bosch voorgelegd. Het betrof een werknemer die op staande voet ontslagen was wegens werkweigering. De werkgever had bij de eindafrekening de uren die de werknemer ongeoorloofd afwezig was geweest in mindering gebracht op het bij de eindafrekening uit te betalen resterende vakantiesaldo. Het Hof oordeelt dat het een werkgever niet is toegestaan eenzijdig vakantie-uren af te schrijven, ook niet als een werknemer ongeoorloofd afwezig is geweest. Hieraan legt het Hof ten grondslag dat een werkgever op basis van de wet niet eenzijdig de vakantie van een werknemer kan vaststellen. Het feit dat sprake is van werkweigering maakt dit, aldus het Hof, niet anders. De werkgever moet dan ook alsnog de ingehouden vakantie-uren aan de werknemer uitbetalen.

Kortom: een werkgever dient zich te realiseren dat het – indien sprake is van werkweigering – onverstandig is deze uren in te houden op het vakantiesaldo van de werknemer, omdat hij dan het risico loopt deze uren alsnog te moeten uitbetalen. De werkgever staat in geval van werkweigering echter wel een ander middel ter beschikking: het stopzetten van het loon. Laat u zich vooraf goed adviseren, want ook aan het stopzetten van de loondoorbetaling kunnen risico’s verbonden zitten.