Wet babyverlof: partner langer thuis na geboorte kind?

Dat er vele veranderingen gaande zijn op het gebied van het arbeidsrecht is u vast niet ontgaan. Eerder schreef ik al een blog over de nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden. Een wetsvoorstel dat speciaal gericht is op de partner is de Wet babyverlof. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer en dient onder andere te leiden tot een wetswijziging van de Wet arbeid en zorg. 

Nu hebben partners recht op twee dagen kraamverlof (artikel 4:2 Wet arbeid en zorg). Met de komst van de Wet babyverlof moeten dat vijf dagen kraamverlof worden wanneer de partner fulltime werkt. Deze extra dagen ontvangt de partner een uitkering ter hoogte van het salaris.

Volgens de indiener van het wetsvoorstel, Tweede Kamerlid Van Gent, is verlof voor partners van belang zodat zij ook later meer zorgtaken voor het kind op zich nemen. Deze (en ook andere wetsvoorstellen) volgen wij op de voet. We houden u op de hoogte.