Wet Werk en Zekerheid aangenomen door eerste kamer

In vervolg op het blogbericht van Kim Aupers van 6 juni 2014 informeren wij u dat het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid tijdens de vergadering op 10 juni 2014 door de Eerste Kamer is aangenomen. Daarmee is deze wet nu een feit.

Er was kritiek op de snelle inwerkingtreding van het wetsvoorstel, althans waar het de wijzigingen per 1 juli aanstaande betreft. Hierdoor is het voor werkgevers nagenoeg onmogelijk zich voor te bereiden op de aanstaande wijzigingen. Minister Asscher heeft dan ook gevolg gegeven aan de kritiek en de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen per 1 juli 2014 verplaatst naar 1 januari 2015. Op die datum zullen de wijzigingen op het gebied van de oproepcontracten, de aanzegtermijn, het concurrentiebeding en het proeftijdbeding hun ingang vinden. Lees in onze nieuwsbrief wat de wijzigingen precies inhouden.