Wet Werk en Zekerheid: stand van zaken

In de nieuwsbrief van april van dit jaar heeft Van Till advocaten u geïnformeerd over het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. De Tweede Kamer heeft het voorstel op 18 februari 2014 aangenomen. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Vanuit de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en vanuit de Eerste Kamer zijn vragen gesteld over het wetsvoorstel. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft 1 mei 2014 aangekondigd op de korte termijn bij de Tweede Kamer voorstellen voor reparatiewetgeving tot verbetering en verduidelijking van het wetsvoorstel in te zullen dienen. De vraag is of de beoogde datum van de inwerkingtreding van (een deel van) het wetsvoorstel, 1 juli 2014, daarmee in gevaar komt.

Inmiddels heeft deze week (3 juni 2014) de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid in de Eerste Kamer plaatsgehad. De stemming over dit wetsvoorstel zal plaatsvinden volgende week dinsdag, op 10 juni 2014. Van Till advocaten houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten!