Meer zekerheid voor flexibele arbeidskrachten dankzij de WAB

De afgelopen twintig jaar zijn er meerdere wetten geïntroduceerd en verbeterd om de zekerheden voor met name flexibele arbeidskrachten te verbeteren. Zo trad op 1 januari 1999 de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) in werking en in 2015 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Op 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans in werking treden, waarbij de verschillen tussen werknemers met een vast contract en een flexibel contract verkleind worden. Wat met name meer zekerheid creëert voor payrollwerknemers en oproepkrachten. Ook wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om een vast contract aan te bieden. Meer weten over de details? > Download nu onze whitepaper over de WAB.

Een arbeidsrechtgeschil oplossen?

Bij een arbeidsgeschil speelt meestal veel meer dan alleen wetsartikelen. Mensen hebben vaak behoefte om goed door het hele proces begeleid te zijn met een mooi eindresultaat. Neemt u gerust eens contact op als u meer wilt weten over de oplossingen die wij bieden.

Gratis whitepaper over de WAB!

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans leidt bij veel werkgevers en flexibele arbeidskrachten tot vragen.

Daarom hebben wij een whitepaper opgesteld over de Wet arbeidsmarkt in balans. De whitepaper behandelt alle onderwerpen en wijzigingen die belangrijk zijn met betrekking tot de wet.

De belangrijkste onderwerpen zijn payrolling, oproepcontracten, de ketenregeling, het ontslagrecht en de transitievergoeding. Vul uw gegevens in en download onze gratis whitepaper.

Download

Whitepaper Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vul uw gegevens in