Wij willen niet failliet! COVID-19 en de coronapandemie als grond voor afwijzing van de faillissementsaanvraag

De coronapandemie zet in veel sectoren liquiditeitsposities onder druk. Omzetten lopen terug, terwijl verplichtingen blijven doorlopen. Door tijdelijke financiële problemen kan faillissement dreigen voor in de kern financieel gezonde ondernemingen. De Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 moet bedrijven die zijn getroffen door de coronapandemie beschermen wanneer hun faillissement wordt aangevraagd. Wij zien nu al in de praktijk dat rechtbanken terughoudend zij bij het failliet verklaren van bedrijven die als gevolg van de coronapandemie in de problemen zijn geraakt.

Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020

De wetgever heeft op dit moment het wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 in behandeling. Met een beroep op deze wet kan een onderneming waarvan het faillissement wordt aangevraagd de rechtbank vragen de behandeling van een faillissementsaanvraag aan te houden indien de betreffende onderneming direct of indirect in de financiële problemen is gekomen als gevolg van de beperkende maatregelen van de overheid in het licht van de coronapandemie. Op basis van de wet moet het tevens mogelijk zijn om overige verhaalacties van schuldeisers te schorsen of op te heffen.

Voorwaarden voor geslaagd beroep op Betalingsuitstelwet 2020

Voor een geslaagd beroep op de Betalingsuitstelwet moet de debiteur aan een aantal voorwaarden voldoen. Onder meer moet worden aangetoond dat er door de beperkende maatregelen van de overheid een omzetverlies is van minstents 20% en de onderneming voor de coronapandemie voldoende inkomsten had om aan verplichtingen te voldoen. Bovendien moet er vooruitzicht zijn dat de onderneming op termijn opnieuw kan gaan betalen.

Duur betalingsuitstel – overige gevolgen geslaagd beroep Betalingsuitstelwet

Bij een geslaagd beroep op de Betalingsuitstelwet krijgt de debiteur twee maanden uitstel van betaling. Deze termijn kan op verzoek van de debiteur daarna nog twee keer met telkens maximaal twee maanden worden verlengd. Indien een betalingsuitstel wordt verleend kan de betreffende schuldeiser gedurende het uitstel geen betaling van zijn vordering afdwingen. Ook kan de schuldeiser de overeenkomst met de debiteur bijvoorbeeld niet ontbinden of beëindigen.

Inwerkingtreding

De wet is nog niet van kracht en het huidige wetsvoorstel gaat ervan uit dat de wet op 1 december 2020 al weer vervalt. De verwachting is echter dat deze termijn zal worden verlengd, omdat het wetsvoorstel nog in behandeling is en in de wet is bepaald dat de einddatum steeds met 2 maanden kan worden verlengd. Het is waarschijnlijk dat de wet op korte termijn daadwerkelijk in werking treedt en ook in 2021 nog een beroep op deze wet zal kunnen worden gedaan.

Huidige praktijk

Los van de Betalingsuitstelwet zien wij in de praktijk dat rechtbanken terughoudend zijn bij het uitspreken van faillissement indien de coronapandemie aantoonbaar gevolgen heeft gehad voor de financiële positie van de debiteur. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Hulp bij financiële moeilijkheden

Is uw faillissement aangevraagd of verkeert uw onderneming in financiële problemen? Onze advocaat Marius Dekkers is gespecialiseerd in insolventierecht en kan u adviseren over te nemen stappen en het saneren van de schuldenlast van uw onderneming, bijvoorbeeld door het aanbieden van een (buitengerechtelijk) schuldeiserakkoord of het voorbereiden van een WHOA traject.