Aanbesteding

Onderwerp

Aanbestedingsrecht

Een aanbesteding is een procedure waarbij een overheidsorgaan (of een orgaan dat daarmee gelijk gesteld wordt) bekendmaakt dat het een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijvingstermijn en bepaalt de aanbesteder aan de hand van vooraf bekendgemaakte criteria welke partij de opdracht gegund krijgt. Het doel van een aanbesteding is tweeledig: enerzijds wordt de concurrentie tussen de aanbieders gestimuleerd en anderzijds krijgen alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans om de opdracht te verkrijgen.

Blogs met betrekking tot Aanbesteding

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie in tijden van Corona

De Volkskrant 15 april 2020: Tweede Kamer wil voor elke…

Pieter Huisman

15-04-2020

Een ruimere toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

Eerder deze week postten wij een blog over het nieuwe…

Sylvie Adriaanse

11-09-2019

Stappenplan voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de…

Sylvie Adriaanse

10-09-2019