Aanbestedingsgeschil

Onderwerp

Aanbestedingsrecht

Geschil tijdens of kort na een aanbestedingsprocedure. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de criteria die door de aanbesteder zijn gesteld of op de partij aan wie de opdracht is gegund.

Blogs met betrekking tot Aanbestedingsgeschil

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie in tijden van Corona

De Volkskrant 15 april 2020: Tweede Kamer wil voor elke…

Pieter Huisman

15-04-2020

Een ruimere toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

Eerder deze week postten wij een blog over het nieuwe…

Sylvie Adriaanse

11-09-2019

Stappenplan voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de…

Sylvie Adriaanse

10-09-2019