Besluit

Onderwerp

Overheid

Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Besluiten kunnen van algemene strekking zijn, zoals het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, maar ook tot een of meer individuen zijn gericht, zoals een vergunning. In dit laatste geval heet een besluit ook wel een beschikking.

Blogs met betrekking tot Besluit

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie in tijden van Corona

De Volkskrant 15 april 2020: Tweede Kamer wil voor elke…

Pieter Huisman

15-04-2020

Een ruimere toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

Eerder deze week postten wij een blog over het nieuwe…

Sylvie Adriaanse

11-09-2019

Stappenplan voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de…

Sylvie Adriaanse

10-09-2019