Bestuursdwang

Onderwerp

Bestuursrecht

Bestuursdwang is de wettelijke bevoegdheid van een overheidsorgaan om een overtreding van een wettelijk voorschrift door feitelijk handelen ongedaan te maken. De kosten van bestuursdwang kunnen op een overtreder worden verhaald.

Blogs met betrekking tot Bestuursdwang

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie in tijden van Corona

De Volkskrant 15 april 2020: Tweede Kamer wil voor elke…

Pieter Huisman

15-04-2020

Een ruimere toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

Eerder deze week postten wij een blog over het nieuwe…

Sylvie Adriaanse

11-09-2019

Stappenplan voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de…

Sylvie Adriaanse

10-09-2019