Bestuursorgaan

Onderwerp

Ondernemingsrecht

Met openbaar gezag bekleed rechtspersoon of natuurlijk persoon die zich met (de uitvoering van) bestuurlijke activiteiten bezighoudt, niet zijnde wetgeving of rechtspraak.

Blogs met betrekking tot Bestuursorgaan

De NDA: zes aanbevelingen uit de praktijk

Aan het begin van een mogelijke overname of samenwerking krijgen…

Marius Dekkers

13-07-2022

Oldtimer

Beslag op motorrijtuigen: voortvarender dan voorheen?

Het is de nachtmerrie van menig ondernemer: de onbetaalde factuur.…

Mees Bloembergen

27-05-2021

Boeken

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen: is een wijziging van de statuten nodig?

Recent is het al enige tijd op stapel staande wetsvoorstel…

Rogier Loosen

24-12-2020