Bestuursrecht

Onderwerp

Overheid

Het bestuursrecht is een vakgebied dat zich bezighoudt met alle aspecten van overheidsoptreden, met uitzondering van strafrechtelijk optreden. De basis van het bestuursrecht is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarnaast zijn er talloze wetten, besluiten en regelingen waarin voor specifieke beleidsterreinen regels zijn vastgelegd. Denk hierbij aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Blogs met betrekking tot Bestuursrecht

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie in tijden van Corona

De Volkskrant 15 april 2020: Tweede Kamer wil voor elke…

Pieter Huisman

15-04-2020

Een ruimere toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

Eerder deze week postten wij een blog over het nieuwe…

Sylvie Adriaanse

11-09-2019

Stappenplan voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de…

Sylvie Adriaanse

10-09-2019