Bezwaarschrift

Onderwerp

Bestuursrecht

Een bezwaarschrift is het schriftelijk stuk waarmee een besluit van een bestuursorgaan wordt aangevochten. Alleen een belanghebbende kan bezwaar indienen. Dat is iemand wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken (zoals bijvoorbeeld een omwonende). Door het indienen van een bezwaarschrift wordt een bestuursrechtelijke procedure begonnen. In deze procedure dient het bestuursorgaan dat het aangevochten besluit heeft genomen, dit te heroverwegen op basis van alle relevante feiten en belangen. Vrijwel altijd vindt er in een bezwaarschriftprocedure een hoorzitting plaats, waarin de bezwaarmaker en eventueel derde-belanghebbenden, zoals een vergunninghouder, kunnen worden gehoord.

Blogs met betrekking tot Bezwaarschrift

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie in tijden van Corona

De Volkskrant 15 april 2020: Tweede Kamer wil voor elke…

Pieter Huisman

15-04-2020

Een ruimere toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

Eerder deze week postten wij een blog over het nieuwe…

Sylvie Adriaanse

11-09-2019

Stappenplan voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de…

Sylvie Adriaanse

10-09-2019