Dwangsom

Onderwerp

Bestuursrecht

Een bestuursrechtelijke dwangsom kan door een overheidsorgaan worden opgelegd om een overtreding van een wettelijk voorschrift ongedaan te maken. Een overtreder krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn (begunstigingstermijn) de overtreding ongedaan te maken. Doet hij dat niet, dan is de dwangsom verschuldigd (verbeurd).

Blogs met betrekking tot Dwangsom

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie in tijden van Corona

De Volkskrant 15 april 2020: Tweede Kamer wil voor elke…

Pieter Huisman

15-04-2020

Een ruimere toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

Eerder deze week postten wij een blog over het nieuwe…

Sylvie Adriaanse

11-09-2019

Stappenplan voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de…

Sylvie Adriaanse

10-09-2019