Executierecht

Onderwerp

Onroerend Goed

Het executierecht is het recht dat de executie of het uitvoeren van een vonnis of een bepaald recht regelt. Het executierecht maakt deel uit van het beslagrecht. De executie bestaat in de regel uit het bevel om aan een executoriale titel, vaak een vonnis, te voldoen en vervolgens uit een beslag op en een gedwongen verkoop van een goed, gevolgd door een verdeling van de opbrengst tussen schuldeisers.

Blogs met betrekking tot Executierecht

Verbouwen met een aannemer: waar moet u op letten?

Het is druk in de bouw. Zeker in de grote…

Vera IJzerman

11-11-2019

Huurcontract overzetten van privé naar BV, kan dat zomaar?

Een aantal maanden geleden stond Van Till-advocaat Vera IJzerman in…

Sylvie Adriaanse

23-10-2019

Botsende belangen in de VvE: woningeigenaren versus bedrijfseigenaren

Gebouwen hebben niet langer alleen een woonfunctie. Steeds vaker zijn…

Kim Kroon

26-09-2019