Huurbescherming

Onderwerp

Onroerend Goed

Huurders van zelfstandige en onzelfstandige woningen genieten huurbescherming. In de huurwetgeving zijn bepaalde dwingendrechtelijke regels opgenomen, voornamelijk ten aanzien van huurprijs en huurbeëindiging, waar contractueel niet van kan worden  afgeweken met het doel de huurder te beschermen.

Blogs met betrekking tot Huurbescherming

Huissleutel

Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Duur tijdelijke huurovereenkomsten Voor de verhuur van woonruimten kan op…

Geld

Maatwerk nodig bij het bepalen van de hoogte van boetes vanwege illegale vakantieverhuur

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de…

Solange Drieshen

04-12-2020

Verhuren via Airbnb

Verhuren via Airbnb

Van Till advocaten houdt zich veel bezig met Airbnb-gerelateerde zaken.…

Sylvie Adriaanse

18-11-2020