Huurbescherming

Onderwerp

Onroerend Goed

Huurders van zelfstandige en onzelfstandige woningen genieten huurbescherming. In de huurwetgeving zijn bepaalde dwingendrechtelijke regels opgenomen, voornamelijk ten aanzien van huurprijs en huurbeëindiging, waar contractueel niet van kan worden  afgeweken met het doel de huurder te beschermen.

Blogs met betrekking tot Huurbescherming

Corona huurkorting voor huurders bedrijfsruimten

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er veel discussie…

Sylvie Adriaanse

05-01-2022

Huissleutel

Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Duur tijdelijke huurovereenkomsten Voor de verhuur van woonruimten kan op…

Mees Bloembergen

18-03-2021

Geld

Maatwerk nodig bij het bepalen van de hoogte van boetes vanwege illegale vakantieverhuur

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de…

Mees Bloembergen

04-12-2020