Huurcommissie

Onderwerp

Onroerend Goed

Een huurcommissie is een door de overheid ingestelde onafhankelijke commissie die geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimte over onder meer de huurprijs beslecht, en zo nodig een billijke huurprijs vaststelt.

Blogs met betrekking tot Huurcommissie

Corona huurkorting voor huurders bedrijfsruimten

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er veel discussie…

Sylvie Adriaanse

05-01-2022

Huissleutel

Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Duur tijdelijke huurovereenkomsten Voor de verhuur van woonruimten kan op…

Mees Bloembergen

18-03-2021

Geld

Maatwerk nodig bij het bepalen van de hoogte van boetes vanwege illegale vakantieverhuur

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de…

Mees Bloembergen

04-12-2020