Huurovereenkomst

Onderwerp

Onroerend Goed

Overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarin wordt bepaald dat de huurder een goed of een dienst tegen betaling van een bepaald bedrag door de huurder van de verhuurder mag gebruiken.

Blogs met betrekking tot Huurovereenkomst

Corona huurkorting voor huurders bedrijfsruimten

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er veel discussie…

Sylvie Adriaanse

05-01-2022

Huissleutel

Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Duur tijdelijke huurovereenkomsten Voor de verhuur van woonruimten kan op…

Mees Bloembergen

18-03-2021

Geld

Maatwerk nodig bij het bepalen van de hoogte van boetes vanwege illegale vakantieverhuur

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de…

Mees Bloembergen

04-12-2020