Mededingingsrecht

Onderwerp

Handelsrecht

Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot (regulering van) concurrentie. In de Europese Unie is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie. In Nederland is er de Mededingingswet. Op grond van het mededingingsrecht is het bijvoorbeeld in sommige gevallen verboden voor concurrenten om afspraken te maken ten aanzien van verkoopprijzen.

Blogs met betrekking tot Mededingingsrecht

groepsvrijstellingsverordening

Hoe raakt de nieuwe groepsvrijstellingsverordening de positie van de distributeur?

Op 1 Juni 2022 is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening (in het…

Paul Holtrop

26-07-2022

Komt de agentuurovereenkomst onder druk door de nieuwe groepsvrijstellingsverordening?

Per 1 juni 2022 zijn de nieuwe groepsvrijstellingsverordening (“VBER”) en…

Paul Holtrop

29-06-2022

Geschil over de hoogte van de provisie bij een agentuurovereenkomst?

Staat u in uw recht wanneer er een geschil over…

Mees Bloembergen

20-06-2022