Mededingingsrecht

Onderwerp

Handelsrecht

Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot (regulering van) concurrentie. In de Europese Unie is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie. In Nederland is er de Mededingingswet. Op grond van het mededingingsrecht is het bijvoorbeeld in sommige gevallen verboden voor concurrenten om afspraken te maken ten aanzien van verkoopprijzen.

Blogs met betrekking tot Mededingingsrecht

Gavel en eurobiljetten

Exclusiviteit van de handelsagent

Vaak als een leverancier (principaal) een overeenkomst aangaat met een…

Paul Holtrop

19-05-2021

De informatieplicht van een dienstverrichter bij het gebruiken van algemene voorwaarden

Als een contractspartij zich wil beroepen op haar algemene voorwaarden,…

Mees Bloembergen

07-11-2019

Het non-concurrentiebeding in de agentuurovereenkomst: Waarmee dient u rekening te houden?

Het non-concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst kenmerkt zich door de verplichting…

Jelmer Overdijk

29-12-2016