Schadevergoeding

Onderwerp

Overeenkomst & Aansprakelijkheid

Schadevergoeding is de prestatie die men moet verrichten om andermans schade te vergoeden. De verplichting tot schadevergoeding komt voort uit aansprakelijkheid; hetzij contractuele aansprakelijkheid wegens het niet deugdelijk nakomen van een overeenkomst, hetzij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Blogs met betrekking tot Schadevergoeding

Het non-concurrentiebeding in de agentuurovereenkomst: Waarmee dient u rekening te houden?

Het non-concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst kenmerkt zich door de verplichting…

Jelmer Overdijk

29-12-2016

Wanneer is sprake van een “nieuwe klant” voor de klantenvergoeding van de handelsagent?

In het verleden werd door ons al een blog geschreven over de…

Jelmer Overdijk

03-05-2016

Faillissement Hout-Brox

Betrokken bij faillissement Hout-Brox? Meld u bij de curator! Eerder…

Marius Dekkers

18-04-2016