Zaakwaarneming

Onderwerp

Overeenkomst & Aansprakelijkheid

Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van het belang van iemand anders, zonder deze persoon hiertoe volgens een rechtsverhouding bevoegd is.

Blogs met betrekking tot Zaakwaarneming

Het non-concurrentiebeding in de agentuurovereenkomst: Waarmee dient u rekening te houden?

Het non-concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst kenmerkt zich door de verplichting…

Jelmer Overdijk

29-12-2016

Wanneer is sprake van een “nieuwe klant” voor de klantenvergoeding van de handelsagent?

In het verleden werd door ons al een blog geschreven over de…

Jelmer Overdijk

03-05-2016

Faillissement Hout-Brox

Betrokken bij faillissement Hout-Brox? Meld u bij de curator! Eerder…

Marius Dekkers

18-04-2016