Zieke werknemer en toch ontslag?

Een zieke werknemer wordt in beginsel beschermd tegen ontslag door het opzegverbod tijdens ziekte. In beginsel, want er zijn situaties denkbaar waarin dit opzegverbod de zieke werknemer toch niet beschermd. Een dergelijke situatie deed zich voor in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

In deze zaak verzocht de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer, omdat de werknemer meerdere malen had geweigerd passende arbeid te verrichten. De werknemer verweerde zich met de stelling dat hij zich te ziek voelde om zijn eigen dan wel de aangeboden werkzaamheden te verrichten. De kantonrechter maakt korte metten met dit verweer. Hierbij achtte de kantonrechter het van belang dat de bedrijfsarts had vastgesteld dat de betreffende werkzaamheden passend waren. Bovendien had de werkgever eerst een minder ingrijpende maatregel ingezet, de werkgever had in eerste instantie namelijk de loonbetaling gestaakt. In de brief waarin de werknemer van de loonstaking op de hoogte werd gebracht, had de werkgever de werknemer bovendien gewaarschuwd voor een mogelijk ontslag indien hij zou blijven weigeren passende arbeid te verrichten.

Kortom: de ontslagbescherming van een zieke werknemer gaat niet zover dat een werkgever alles hoeft te dulden. Wel is van belang dat de werkgever eerst de loonbetaling staakt. Ook het waarschuwen van de werknemer alvorens tot ontbinding over te gaan is verstandig.