Zonder cookies geen Uitzending Gemist, kan dat?

Sinds afgelopen dinsdag vraagt de Publieke Omroep bezoekers van haar websites, zoals uitzendinggemist.nl, toestemming voor het plaatsen van cookies. Wanneer de bezoeker de cookies van de publieke omroep niet accepteert kunnen de websites van de publieke omroep in zijn geheel niet meer door de bezoeker worden bezocht. De bezoeker moet dan eerst aangeven de cookies toch wel te willen. De reden hiervoor is volgens de Publieke Omroep het feit dat zij aan de overheid gegevens moet rapporteren die zij zonder cookies niet verkrijgt van de bezoekers.

De Publieke Omroep stelt mensen nu dus voor de keuze: inbreuk op uw privacy en programma’s terug kijken, of geen inbreuk op uw privacy en de programma’s niet terug kijken. Maar, mag dat eigenlijk wel, vooral wanneer de dienst zelf niet afhankelijk is van cookies? Indien u aangeeft geen cookies te willen wordt u namelijk echt uitgesloten van deze dienst. Dat voelt toch een beetje vreemd bij een dienst van de publieke omroep.

In de Cookiewet (artikel 11.7 a van de Telecommunicatiewet) wordt niet bepaald wat er na het weigeren van toestemming op de website moet worden getoond. Hieruit valt op te maken dat de website aanbieder daarin in principe volledig vrij is. De website aanbieder mag dus ook de website niet of heel anders tonen dan dat met cookies het geval zou zijn.

Men zou zo op het eerste gezicht nog kunnen denken dat het uitsluiten van de ‘cookiehaters’ van Uitzendinggemist discriminatie is. Deze bepalingen zien echter niet op dit soort van onderscheid wat er wordt gemaakt. Artikel 1 van de grondwet met betrekking tot discriminatie en de Algemene wet gelijke behandeling gaan hier namelijk niet op. Het gaat bij de website slechts om cookies, niet om politieke gezindheid, ras, geaardheid, nationaliteit of geslacht. Anders zou het zijn wanneer het vooral VVD’ers of bijvoorbeeld vrouwen zijn die de cookies niet accepteren. Op deze manier is sprake van indirecte discriminatie, die slechts in bepaalde gevallen is toegestaan. Dat er bij cookies sprake is van indirecte discriminatie is naar mijn idee nogal vergezocht.